Kontaktujte nás

Vyžiadajte si špecálnu ponuku ušitú na mieru pre vašu firmu

Naša adresa

FONET spol. s r.o., Súvoz 802, 911 01 Trenčín

Tel: +421 32 744 39 30, 032/744 39 32
E-mail: fonet@fonet.sk

Otváracia doba: Pondelok – Piatok, 8:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h
Obedná prestávka: 12:00 – 13:00 h

Fakturačné údaje: FONET spol. s r.o., Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36295515, DIČ: 2020114052, IČ DPH: SK2020114052, Bankový účet: 1783351257/0200 Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX), IBAN: SK5902000000001783351257

Registrovaný pod spisovou značkou 10216/R z dňa 24.4.1997 v OR SR Trenčín, Odd. Sro.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk