Digitálna reklama a prezentačné panely

KTO SME

Firma Fonet spol. s r.o. pôsobí v IT oblasti už 21 rokov. Spoločnosť FONET vznikla v roku 1997 pôvodne s pôsobnosťou pre okres Trenčín a okolie ako predajca IT s popredajným servisom a podporou. Časom sa na servis IT kládol stále väčší dôraz, ktorý vyústil do orientácie na pridanú hodnotu v službách pri údržbe a rozvoji počítačových systémov firemných zákazníkov. Avšak zákazníci, spokojní s našimi servisnými službami, požadovali viac. Trendom dnešnej doby je marketing, pôsobenie na zákazníka, prezentácia firmy. A tak sme sa dostali k špičkovému riešeniu firmy Samsung.

ČO PONÚKAME

Získať pozornosť zákazníkov je pre každú firmu úplne kľúčové. Hľadajú sa stále spôsoby, ako si udržať existujúcich a získať nových zákazníkov. Toto je možné dosiahnuť nasadením digitálneho plagátu (digital signage). Vizuálna výraznosť a údernosť tohoto média je neprekonateľná. Digitálny plagát je médium, ktoré umožňuje úspešne promovať vaše výrobky, služby, ovplyvňovať nákupné správanie sa zákazníkov, poskytovať im informácie, predĺžiť čas návštevy. Skrátka ZAUJAŤ.

PREČO MY?

Záujem našich klientov o takúto formu prezentácie nás jednoducho presvedčil, že je to správna cesta. Digital Signage je skrátka to, čo dnes vidíme okolo seba. Vizuálna prezentácia je ten najpresvedčivejší spôsob presadenia sa na trhu. Spôsob, ako dať o sebe vedieť. A to vám my ponúkame.

ČO ROBÍME

DIGITÁLNY PLAGÁT

Digitálne zobrazovacie zariadenia spoľahlivo zaujmú.
Ale iba zaujať nestačí.

CLOUD

Náš edisplej cloud pre vaše monitory

FLIP PANELY

Riešenie pre porady, zasadačky, školenia…

ČO POVEDALI O NÁS